Dekarbonizácia

Prečo je dôležité dekarbonizovať motor vozidla?

Zašpinený motor v dôsledku karbónových usadenín na kľúčových súčiastkach a dieloch má najčastejšie vplyv na zníženie výkonnosti, nadmerné emisie, zvýšenie spotreby paliva alebo poškodenie drahých častí.

Dekarbonizacia alebo cistenie vodikom

Aké sú najčastejšie dôvody pre akumuláciu karbónových usadenín v motore?

Motory akumulujú usadeniny karbónu na súčasti motora z dôvodu chybného snímača, obmedzenia rýchlosti, nízkej kvality paliva, jazdy pri nízkych rýchlostiach v meste alebo tiež recirkulácie plynu z výfukového systému a iné, ako premapovanie alebo čipovanie naftových motorov, ktoré pridáva väčšie množstvo paliva v niektorých režimoch.

Symptómy sa prejavujú vo forme povlaku nasýteného uhlíka, ktoré sú pomerne silné, na ventiloch, piestnych krúžkov a ich čelách, filtroch pevných častíc a môžu spôsobiť upchatie turbodúchadiel, katalyzátora, lambda sondy a poškodiť celý výfukový systém.

Čistý DPF alebo katalyzátor

Čo je to “dekarbonizácia” alebo “čistenie vodíkom”?

Dekarbonizácia čistenie uhlíku motora je proces odstraňovania usadeniny karbónu z hlavných zložiek a systémov motora. Keď pridáme kyslíko-vodíkový plyn do spaľovacieho procesu vo valcoch, urobíme vzduchovo-palivovú zmes veľmi bohatú a čistú. Čistiaci proces je známy ako “pyrolýzne spaľovanie” vo valcoch, počas ktorého sú spálené tieto kumulované uhlíkové formácie vo filtri pevných častíc, piestnych krúžkoch, piestnych čelách, turbodúchadle, katalyzátore a celom výfukovom systéme. Pri tejto metóde uhlík sublimuje a zhorí s výfukovými plynmi.

Postup zvyčajne trvá 60 minút, je nutné držať niekoľkokrát motor po dobu asi 5-6 minút pri 2500-3000 otáčkach za minútu, aby bolo možné dosiahnuť vyššej teploty motora a turbodúchadla, respektíve, motorových ventilov, katalyzátora alebo filtera pevných častíc a celého výfukového systému. V priebehu vodíkového čistiaceho procesu, môžete vidieť z výfuku vychádzať čierny a biely dym a to je znamenie, že motor je čistý. Keď auto prestane úplne dymiť, pri veľmi vysokých otáčkach, môžete dokončiť proces uhlíkového čistenia zastavením stroja a nechať motor bežať po dobu 5-6 minút, aby pracoval pri nízkych otáčkach.


Účinky Carbon cleanera na auto sú:

  • Trvalo odstránené karbónové usadeniny
  • Znížený hluk motora
  • Rýchlejšia odozva pri nízkych otáčkach
  • Drasticky znížené emisie a dym z výfuku
  • Lepší krútiaci moment
  • Menšie opotrebenie motora
  • Možné zníženie spotreby paliva v dôsledku lepšieho zhutnenia motora
  • Čistý DPF alebo katalyzátor
Ponúkame čistenie vodíkom pre zážihové a vznetové motory, automobily, dodávkové automobily, motocykle, traktory a poľnohospodárske stroje, stavebné a zemné stroje, dieselové generátory a plavidlá s celkovým výtlakom do 30 000cc. Vykonávame servis po dobu 60 minút v našich čistiacich strediskách alebo môžeme ponúkať mobilný tím, ktorý Vás môže navštíviť na Vašej adrese.