DPF / FAP

DPF filter engine carbon cleaning

Čistenie Filter pevných častíc – DPF / FAP

  • Ako predísť upchatiu filtra pevných častíc?
  • Najefektívnejšie riešenie s Carbon Cleaner!
  • Prečo sa zanáša filter pevných častíc?

Hlavnou prioritou v oblasti navrhovania a prevádzky moderných motorov je riešenie emisií výfukových plynov. Pre benzínové motory je problém vyriešený dávno. Katalyzátory, ktoré používajú sú účinné a lacné, ale dieselové motory sú trochu zložitejšie. To je dôvod, prečo výrobcovia pre dieselové motory vyvinuli tzv “filter tuhých znečisťujúcich látok” – DPF (filter pevných častíc) alebo FAP (filtre à particules). Filter pevných častíc, známy ako DPF alebo FAP filter je nainštalovaný vo väčšine dieselových automobilov a jeho funkcia je vylučovať sadze z výfukových plynov, ak prejdú cez motor.

DPF / FAP filtra je zodpovedný za zníženie emisií častíc zložených z uhľovodíkov a oxidu, ktoré by nemali patriť do atmosféry. S prejdenými kilometrami sa filter upcháva uhlíkovými sadzami. Vo vnútri filtra sa nachádza aj vrstva z drahých kovov, ktorá umožňuje presnejšie čistenie výfukových plynov a umožňuje jeho regeneráciu. Regenerácia je proces, pri ktorom sú sadze nazbierané v DPF odstránené a zníži sa tlak v ňom.

dpf fap carbon cleaning
Proces regenerácie je zabezpečovaný zvýšením teploty v ňom, aby sa škodlivé častice spálili oveľa efektívnejšie. Proces je zvyčajne riadený počítačom v aute. Existujú tri druhy regenerácie – aktívna, pasívna a nútená regenerácia. Problém spôsobuje prevádzka pri nízkych otáčkach motora. Bez zaťaženia má výfukový výstupný filter katalyzátora oveľa nižšiu teplotu ako je potrebná na vypálenie sadzí.

Tie sa hromadia vo vnútri filtra a to vedie k znečisteniu a problémom vozidla a zvýšením záťaže na životné prostredie. Existujú tri spôsoby používané na čistenie filtra nahromadené nespálených sadzí – aktívne, pasívne a nútenej regenerácie.
Aktívna regenerácia: Filter t aktívnou regeneráciou je vyhrievaný v mestských podmienkach od 350 stupňov na 500 stupňov a teda usadené sadze pomaly oxidujú na CO2, zatiaľ čo v pasívna regenerácia nastáva pri vyšších rýchlostiach (zvyčajne asi 3000 RPM) obyčajne mimo mestskej premávky.

Výfukové plyny sú preto zohriate na asi 600-650 stupňov, v dôsledku čoho dochádza k spaľovaniu častíc na filtri a následne unikajú cez výfukové potrubie. Nútenú regeneráciu vykonáva počítač, vsetrekovaním väčšie množstva paliva zvyšuje teplotu vo vnútri DPF a tým spôsobuje spaľovanie uhlikových usadenín.

Nevýhodou naftových motorov je, že sú účinné najmä pri nízkych otáčkach a teda často bežia v rozmedzí 800-1800 rpm, čé spôsobuje akumuláciu sadzí na filtri pevných častíc. Problém je, že pri takejto prevádzku motora v nízkych otáčkach sa často filtre upcháva a tým vznikajú mnohé problémy pre auto a pre životné prostredie.V mestskej prevádzke nieje možné dosiahnuť samočistenia filtra pevných častíc. Pri pomalej jazde v premávke zmes vstrekovaná do motra obsahuje vela vzduchu a malo paliva čo spôsobí nišiu teplotu vo valcoch. Pre optimálen samočistenie filtra pevných častíc je potrebná dlhodobá rýchlosť od 60 – 80 km/h čo je v mestských podmienka nedosiahnutelné. Teda samočistenie filtra neprebieha a časom sa filtre upcháva.Ako a kedy sa to stane rozhoduje riadiaca jednotka motora na základe nameraných hodnôt zo senzorov tlaku pred a po DPF filtri a niekoľko ďalších senzorov na sledovanie teploty zmesi paliva a iných senzorov na určitých miestach výfukového systému. V podstate môžeme povedať, že tieto kontrólne systémy a senzory zabezpečia zber presných informácií do riadiacej jednotky motora. Problém s filtrom častíc obvykle signalizuje kontrola motora alebo DPF svetlo na palubnej doske vozidiel. Prvá vec, ktorú môžete urobiť je rozjazdiť auto aspoň 15-20 minút niekde pozdĺž diaľnice mimo mesto pri rýchlosti aspoň 70-80 km/h, ktorá spustí samočistiace vlastnosti filtra. Ak to nebude mať žiadny účinok, budete musieť ísť do autorizovaného servisného centra na diagnostiku a práoadný servis. Neexistuje iný spôsob, ako eliminovať tento problém než odstránením filter pevných častíc. Ale fyzické odstránenie filtra súvisí s preprogramovaním software-u vozidla, ktoré môže viesť k ďalším problémom.

Alternatívne metódy čistenia DPF:

We offer  Carbon cleaning solution help you in just 60 minutes procedure to clean your DPF without any disassembling!

Náš Carbon cleaner však dokáže vyčistiť váš filter tuhých častíc (DPF) za 60 minút bez demontáže či preprogramovania.

Čistenie Filter pevných častíc