Кatalyzátor

Čistenie katalyzátora

Prečo sa katalyzátor zanáša?

Vyhorenie a poškodenie keramických kotúčov vzniká v dôsledku veľmi bohatej zmesi paliva a nespálených častíc paliva vo výfuku, čo výrazne zvyšuje teplotu keramických kotúčov v dôsledku čoho dochádza k poškodeniu priepustnosti.
Ďalším problémom, ktorý spôsobuje upchatie katalyzátora je spaľovanie oleja ku ktorému dochádza od opotrebovaných piestnych krúžkov, prilepením piestnych krúžkov a podobne.

Katalyzátor je vyrobený z keramických kotúčov s mriežkou s rozmeri otvorou do 0,2 mm, ktoré sú zasadené do oceľového plášťa a izolované tepelne odolnou vlnou. Výfukové plyny prechádzajú cez keramické kotúče (vopred potiahnuté tenkou vrstvou vzácneho kovu), aby prebehli chemické reakcie vyvolané vysokou teplotou, a tým začnú oxidačné reakcie CO – oxid uhoľnatý, HC – uhľovodíky a NO – oxid dusnatý. Akonáhle molekula a kyslík prechádza, škodlivé prvky, sú prevedené na CO2 – oxid uhličitý, dusík N2 a H2O – voda.

Čistenie katalyzátora

Ako sa vyhnúť zmeniť alebo odstrániť katalyzátor?


Ponúkame riešenie na čistenie katalyzátora s technológiou čistenia uhlíka, ktoré stojí podstatne menej, než je demontáž alebo výmena s novým a všetko bez demontáže! Nechajte technológiu vodíka čistiť katalyzátor za 60 minút. Veľmi sa odporúča opakovať postup na každých 15 tisíc. Km. najazdených kilometrov.